"Jūs atzīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus"

Svētrunas
Dziesmu saraksts


Nepaliec viens

Tev ir kāds īsts draugs, kuram vari visā pilnībā uzticēties? Varbūt esi viens savās problēmās? Vai vēlies nekad nejusties vientuļš? Būt laimīgs un brīvs?... 
Vai tā var būt taisnība?
Lai cik neticami, bet tā var kļūt īstenība. Jau šodien!


Mēs ticam 
jaunai dzīvei Kristū
MĒS aicinām uz BIBLISKu SVĒTUMu

"Tajā brīdī, kad Dievs piedod grēkus, Viņš mūsu dvēseles rada no jauna", teica metodisma kustības aizsācējs Džons Veslijs. 
Mēs piedzimstam no jauna! Dieva Gars piepilda sirdis ar nebijušu spēku, pārliecību, drosmi un vada pa ceļu, kas ved uz svētumu.  
Metodisti tic, ka Svētā Gara liesmas, kas simboliski attēlotas Apvienotās Metodistu baznīcas logotipā, piepildīs vēl daudzu cilvēku sirdis  ar jaunu dzīvības enerģiju un dievišķu gaismu.